Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut  behandler og forebygger overbelastninger og skader og som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeutens behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten skal redusere smerten og øke funksjonsevnen,  slik at normal aktivitet kan gjenopptas så fort som mulig. Dette skjer gjennom behandling av sener, muskler og ledd.  Behandlingen utføres på bakgrunn av funnene hos pasienten, og helhetsbildet fysioterapeuten har konkludert med skaper pasientens plager. Det legges også opp til at pasienten  må bidra aktivt i å bedre egen helse gjennom øvelser, trening og livsstilsendringer.

Terapeuten har mange verktøy som kan brukes til å hjelpe kroppen mot bedre funksjon og mindre smerter.

  • Bløtvevsbehandling/massasje
  • Tøying
  • Mobilisering
  • Øvelser
  • Trykkbølger
  • Laser
  • Såletilpassing
  • Rådgivning/livsstilsendringer