Kiropraktor

En kiropraktor har en femårig utdannelse som tilsvarer en mastergrad. Etter fullført obligatorisk turnustjeneste er kiropraktorer offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Du kan bestille time direkte hos kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Behandlingen er kunnskaps- og erfarings-basert, og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker for å øke ledd bevegelsen, redusere muskel spenninger, og forbedre kroppens kommunikasjons-system ( nervesystemet). Bløtvevsbehandling brukes for å redusere muskel spenninger og redusere smerte, og dermed øke funksjonen. Den enkelte kiropraktor har mange forskjellige verktøy for å bedre funksjonen.  Det kan være trykkbølger, laser, nåling av muskulatur, øvelser/trening, rådgivning om livsstilsendringer.

Som primærkontakt kan kiropraktorer:

Henvise til bildediagnostisk undersøkelse som MR, CT eller røntgen

Henvise pasienter til legespesialist ( ortoped, nevrolog)

Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager i opptil 12 uker