Trykkbølger

Hvordan fungerer trykkbølgebehandling?

Det er klinisk bevist at trykkbølger, når de påføres skadet vev, reduserer smerte og stimulerer metabolske reaksjoner som å øke blodsirkulasjon i det aktuelle vevet og å sette i gang en reparasjonsprosess utløst av stamcelleaktivering.

Mikroskader

Endringene i trykk mellom hver tryggbølge skaper svigninger i det aktuelle området og det oppstår mikroskader i vevet. Mikroskadene som trykkbølgene skaper fører til en kontrollert akutt betennelse, som bla. fremskynder reparasjonsprosessen i det kronisk betente vevet.

Kavitasjon

“A high cavitation level is a result of a high amount of energy density delivered by the shock wave device” – Jo mer energi som blir levert til vevet, jo høyere grad av kavitasjon observeres! I kroppens vev finner man natulige gassbobler. Som følge av den hurtige interaksjonen mellom positivt og negativt trykk settes disse boblene i bevegelse, og noen av boblene sprekker. Gasser og substanser fra vevsboblene blir frigjort og bidrar til å øke metabolismen i skadeområdet. Jo mere kavitasjon, jo bedre effekt!

Substans P

Når du kutter deg eller får en flis i fingeren frigis en rekke stoffer i det skadede vevsområdet som aktiverer C-nervefibrene. Hjernen får beskjed hvor skaden sitter og oppfatter deretter smerten. Dette skyldes frigjøring av nevrotransmitteren substans P fra nociceptorer i det skadede vevet.

Området vil dermed kjennes smertefullt.